Grattis och tack till Svartå IF

Svartå IF har under många år stretat på och arbetat med att Svartåloppet skall förgylla sommaren för alla Svartåbor men också för att sätta Svartå på kartan. Vi tycker att Svartå IF verkligen har lyckats med detta.

Under de 32 år som loppet har startats den andra lördagen i augusti har nog de flesta Svartåbor engagerats på något sätt..
I år, 2013, sattes ett nytt deltagarrekord med över 230 löpare. Svartå IF fick lön för det fantastiska arbete som är nedlagt.
Ett tack och ett grattis från

Svartå hembygdsförening och Svartå Utvecklingsgrupp
Genom
Leif Spånbo