Grannsamverkan.

Svartå utvecklingsgrupp vill tacka alla Svartåbor som kom till kvällens utbildning gällande grannsamverkan. Tack till kommunpoliserna Andreas Pettersson och Andreas Ringbäck för en bra och tydlig genomgång.
Svartå utvecklingsgrupp fick ikväll förtroendet att fortsätta arbeta för att grannsamverkan ska kunna implementeras i vår bygd.

ugPNG