Grävare på plats

Arbetet med elljuspåret rullar vidare, nu är grävare på plats för att jämna till där

spåret ska gå. Grävaren får gå i två skift då Tonny N & Oskar E kör allt det går.