GamlaParken lyfts i naturvårdsprogrammet

Degerfors naturvårdsprogram är nu tillgängligt för samråd fram till 15 april, du hittar programmet som en pdf här.
Tack till dom åtta personer som lyfte fram GamlaParken inför arbetet med planen, det och arbetet från Utvecklingsgruppen har nu möjliggjort att vi är ett stort steg närmare att få GamlaParken uppgraderad till ett kommunalt naturreservat.
Nu behöver vi positiva synpunkter på programmet från hela Svartå!


Från sid 33/
Förslag till naturreservat inom kommunens mark: Gamla parken, Svartå – Lummig lövskog i centrala Svartå med stort värde förrekreation. Sköteselkrävande, men viktig för Svartåborna.
Råbäck - Välbesökt område värdefullt för rekreation. I Östra delen finns etttallskogsområde med höga naturvärden.

Synpunkter över naturvårdsprogrammet ska ha inkommit senast 15 April 2021 till:
Degerfors kommun, 693 80 Degerfors eller kommun@degerfors.se.
Synpunkter kan även lämnas i bibliotekets informationsdisk.