Gallring påbörjas

Nästa vecka påbörjar Sveaskog en gallring söder om Svartå där område 0201 bakom älgstigen blir först ut.