Gallring

Kommunen i samarbete med Skogssällskapet kommera att utföra röjning och gallring. Förhoppningen är att arbetet kommer i gång nu i december.
Läs mer här