Gångvägen klippt

Nu är gångvägen bort till badet klippt av idella krafter i Svartå.