Gångarna klippta

Gångarn i Gamlaparken är nu åter klippta för allas trevnad.