Fundament

För undrade över fundamenten vid korsningen, så är dom till kommande "blomträd" som ska stå på platsen.