Framtida behov Svartå skola

Protokoll från Kultur & utbildningsnämnden senaste möte där en första rapport om skolan redovisas.  Länk