Från 1860 talet

En kartbild från 1860-talet på Svartå innan bebyggelsen kom igång på allvar.
Noterbart är stigen efter Lilbjörken, vattenvägarna i GamlaParken och den stora "parken" mellan herrgården och Guldsmedsboda samt hur vägarna gick.