Frågestunden i Svartå

Ett fyrtital åhörare lyssnade och ställde frågor till partirepresentanterna.
I frågan om Svartåskola var nästan alla partier överrens att skolan ska vara kvar så länge kvalitet & underlag finns, undantaget var S som vill ha en utredning/analys av samtliga skolor i kommunen och därefter ta ett beslut.
En utförligare sammanställning från frågestunden kommer senare