Folkminnen från förr

Brunnskällan (mellan Svartå herrgård och Storbjörboda) ve Svartå,
alldeles inve store vägen, dä va e snäll å bra hälsokälla, di drack där, å
bada ve ett torpställe strax intè, där bar di opp vatten. Även drickning
midsommar.
(öBFA 1927. Brevbärare Gustaf Ekman, Mullhyttan, KV.,f. 1854. Uppt. 1927 av M. F-d.)

Brunnskällan var förr inhägnad med staket och innanför staketet fanns sittbänkar. Herrskaperna på Svartå herr-gård gick dit på somrarna och drack brunn, berättas från Svartå.
/Folkminnen Edsbergshärad