Folkminnen från förr - härbärge

Ett härbärge under Riseberga kloster lär ha funnits vid Ängsslätten
i Kvistbro, just där Letstigen skär järnvägen örebro-Svartå. Härbärget
ska ha legat på en liten plan öster om järnvägen och till höger om lands-
vägen, när man kommer från Svartå.
Farfar och andra gamla berättade om det här härbärget. (Arrend. Algot Karlsson, Östervik, SK, f. 1890. Uppt. 1943.)
/Folkminnen från Edsbergshärad.