Folkminne från förr - Risbål

Väster om Svartå ligger i Nysunds socken torpet ödetorp vid Letstigen.
- Här blev en dalkulla mördad en gång i tiden, och här la man ett risbål, berättar Aron Andersson, Annelund, SK, f. 1858.
Vid vägen Svartå-Edsbacken, där vägen till Paskåsen tar av, låg också ett bål, säger Andersson. Min äldste bror såg, att en karl blev ihjälslagen där. Det var på 1860-talet. (Uppt. 1942.)
/Folkminnen Edsbergshärad.


På flera håll inom Edsbergs härad berättas om forna begravnings-
platser. På en del av dem lär man ha grävt ner liken efter människor, som
själva tagit sig av daga. Det talas också om risbål. Sådana lade man, där en
självspilling begravts eller en person dödats eller omkommit genom olycks-
händelse.
Man har i' dessa bygder haft den uppfattningen, att den döde
skulle gå igen, om inte hans ande bands vid platsen genom ett bål eller en hög av grenar och kvistar. Sådana högar kallas också ibland "offerbål" eller "offerhögar". Kvisten som lades på bålet innebar ett offer till den döde.
Ett annat uttryck för samma sak är att "betala tull". Låg bålet invid en väg
eller stig, så var det förr en given sak, att den som färdades förbi stannade
och lade en kvist på bålet.
/Folkminnen Edsbergshärad