Folkminne från förr - Korsen

På Ryttargravsåsen i Nysund [omkr. 2 km öster om ölsboda] har det stått ett slag. En hög herre ~ några säger en ryttare ~ stupade då och blev begraven på åsen.
Över "ryttargraven" satte man upp ett träkors, som underhölls av ägarna till Svartå bruk. Det stod kvar, fastän undan för undan förnyat, till omkring 1860. Man la då på graven stenar, som bildar ett kors.
En del av dem som stred sägs ha kommit österifrån och tagit sig över Koppartjärnsmossen [som ligger ett par km sydöst om Ryttargravsåsen] på en kavelbro, lagd av kraftiga stockar. Den revs upp någon gång på mitten av 1800-talet. Stockarna kolades i två milor. I striden på Ryttargravsåsen var en överste med, som hette Botvid. Han band sin häst vid en tall, som sen fick heta Boteve tall. Tallen fälldes med tiden, och stubben fick namnet Boteve stubbe. Det var mot danskarna striden stod på Ryttargravsåsen. (Flera äldre personer i KV. Uppt. 1948.)

Mellan Björnlund och Sirsjön [i Nysund] i det s. k. Ulvekärret har förr stått ett träkors, som skulle vara ett minne av ett här långt till baka i tiden utkämpat slag.

/Folkminnen Edsbergshärad