Folkminne från förr -jungfrustenen

Bredvid landsvägen mellan Svartå herrgård och bruk ligger jungfrustenen, en stor flat
sten, på vilken man sett tre små "jungfrur" dansa med var sitt brinnande ljus. Här var också ett spökställe. Skam visade sig på stenen i skepnad av en stor svart hund 20 med eldtunga, berättas det.
/Folkminnen Edsbergshärad

Stenen, som är något oregelbunden, är ca 2x2 m och 0.2 m h. Idess mitt är en järndubb nedslagen. Stenen kunde vid 1981-års revideringsinventering ej återfinnas.Har troligtvis övertäckts vid breddning av väg.Den gamla inprickningen samt namnet får
kvarstå.
/Fornsök