Folkminne från förr - Fiske

I en sjö mellan Svartå och ölsboda kunde de inte få opp någon fisk. Men så en gång var det en som sa: "Om själve Skam är i sjön, så ska ja ta fisk där". Och han fick också, men när han tog den tredje, så kom det en gubbe opp mitt ur sjön och sa: "Tänk aldrig att du får mer fisk här". Och sen är det omöjligt att ta opp nånting där, fast sjön
är så full med fisk.
(IFGH 3878. Skräddare i NY, f. 1851. Uppt. 1936 av M. E-n.)
/Folkminnen Edsbergshärad