Folkminne från förr - Efter Letstigen

Vid Källsbo i Nysund, alldeles invid Letstigen har det funnits ett
risbål efter en bruksförvaltare i Svartå, som blev skjuten här en söndagsmorgon. Bruksförvaltarn, som hette Malmberg, var mycket hatad av bönderna. Han kom ridande från Atorp hemåt mot Svartå.
Mördarn sägs ha varit en mycket god skytt : Kulan gick igenom ett knapphål i förvaltarns rock. Man misstänkte en bonde i Nysund, men man lyckades aldrig få reda
på vem det var, som sköt. Det ska ha hänt i början av 1800-talet.

Det berättas, att samma söndagsmorgon stod några bönder på Letälvsbron vid Atorp och språkade. När de hörde skottet från Källsbohållet, sa en av dem :
"Nu gick min bästa mjölkko". Han hade lovat sin bästa ko åt den, som
sköt bruksförvaltarn. Annu 1915 kastade man kvistar och stenar på det där stället. Varje valborgsmässoafton tände man på bålet.

(Hj. Söderberg, Via, Vintrosa, f. 1870 i NY, m. fl. Uppt. 1944.)
/Folkminnen Edsbergshärad.