FolketsHus flyttar sitt årsmöte

Folkets hus årsmöte är framflyttat till den 16 april (kl.19) vilket gör att vi kör

cirkeln "Svartå förr och nu" även på måndag den 18 mars, då får vi får besök av
Börje Jansson som kan mycket om Svartå hytta, han har även med bilder och film.