Flyt

Kul att se att vattnenivån stigit så mycket att flytbryggan har börjat flyta igen.
Med lite fix på bojarna så kan det bli fungerande båtplatser även i år.