Fler bruksbilder

För dokumentering av nedläggningen anlitades en verksam yrkesfotograf, Mats Holmstrand, från Kristinehamn. På uppdrag av Nordiska Muséet fotograferade han vad som hände den dagen för snart 50 år sedan. Hans fotografier kommer att ställas ut under sommaren på Södra Rådas Kulturhus. Kulturhuset drivs av Mats bror Jan Holmstrand. Kulturhuset kommer att under sommaren förutom utställningen av fotografierna från Svartå Hytta även ha en mängd konserter.

Svartå hembygdsförening tackar fotografen Mats Holmstrand för att vi får ta del av de 40 tal fotografier som han så vänligt har hjälpt oss med. 6 av bilderna från samlingen ligger nu på hemsidan under Bruksbilder
/Leif Spånbo