Fix i parken

Trädet som föll över gångstigen i GamlaParken tas bort och bron är nu åter fri för övergång.
/Parkens Vänner