Fibergruppen

28e jan planerar fibergruppen att ställa upp sin infostuga i Svartå.