Fiber info till Svartå


Hej vi har nu inom kort kopplat upp Er fastighet och ni kan då välja tjänsteleverantör på www.bredbandswebben.se

När nu allt är helt klart så kommer det en slutbetalning. Om ni vill använda Er av ett rotavdrag så måste ni meddela oss Er fastighetsbeteckning samt personnummer på den sökande. Ni har endast rätt till ett mindre rotavdrag. Om ni vill använda Er av Rot så måste ni meddela oss detta före den 30/1 via mail till birgitta@fibergruppen.se

Rot avdrag Nedgrävning av ledningar för bredband ger rätt till skattereduktion på halva arbetskostnaden förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att bredbandsanslutningen är avsedd att tillföras bostaden. Installation av bredband inne i bostaden ger dock inte rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad. Förutsatt att det finns rot utrymme.(Ej Rot vid finansiering)

Om ni är intresserade av en avbetalningsplan är vår rekommendation att ni kontaktar Er privata bank i första hand för bra räntor och villkor. Vid behov kontakta oss på Fibergruppen enligt nedan så ska vi försöka hjälpa Er att lösa en finansiering.

011-4707230
kontakt@fibergruppen.se

www.fibergruppen.se

/Fibergruppen