Fastighetsaffär

En länk till Kurirens artikel angående gårdagens affär.