Förslag: Q-märkningen tas bort

En Länk till dagens artikel i Kuriren angående förslaget att ändra detaljplanen för att ta bort q-märkningen.