Församlings - och föreningsliv 1948-1950 Kvistbro socken.

Lite fakta från förr  källa ÖREBRO LÄNS FÖRVALTNING OCH BEBYGGELSE
Del II NÄRKE