Föreningsträff

En bild från eftermiddagens träff där riktlinjer drogs upp för en start på det ideella samarbetet mellan föreningarna. Första beslutet blev att starta upp föreningsmötena som lades ner 2012 som en plattform för träffarna. Nästa möte onsdag 24 aug i Smedstugan.
/FolketsHus, Hembygdsföreningen, PRO, Smedstugan, Svartå IF, Utvecklingsgruppen.