För kännedom

I helgen befanns sig åter okända personer på platser i Svartå man inte har tillträde till, så var lite extra vaksam då det verkar vara ett återkommande fenomen.