För kännedom !

Svartå utvecklingsgrupps styrelse har varit i kontakt med Polisen i Karlskoga med anledning av ökande brottslig verksamhet på orten.
 
Vi har fått följande råd och information:
- Var extra uppmärksam på iögonfallande aktiviteter och notera gärna bilnummer.
- Vid pågående brott och misstänkt förberedelse till brott ring 112.
- Meddela grannar om du reser bort-Grannsamverkan.
- Polisen kommer att utöka bevakningen på orten, främst nattetid.

/Utvecklingsgruppen