Fåglar i Gamla Parken - Nötväckan

En välbekant liten fågel för de flesta som trivs i Parken.

Den enda fågeln som kan klättra nedför en stam med huvudet före.
Nötväckan förekommer tämligen allmänt i lövskog, blandskog och trädgårdar i södra och mellersta Sverige. Den är mindre vanlig norr om Dalälven.
Nötväckan är en av våra mest utpräglade stannfåglar. Så vitt man känner till, lämnar de gamla fåglarna aldrig sina revir. Även ungfåglarna är mycket stationära.

Foto Bengt Andersson