Fåglar i Gamla Parken - Entita

Entitan är hålhäckande fågel och bygger gärna sitt bo i holkar. Boet byggs av mossa med en bala av hårtussar och fjädrar. I maj läggs de sju till nio äggen och ruvas av honan i sjutton dagar. Efter ytterligare sjutton dagar lämnar ungarna boet. Under vintern är entitan mycket stationär. Paret håller ihop året om och försvarar sitt revir. De kringströvande entitor som kan ansluta sig till andra mesar är därför ungfåglar eller fåglar som inte funnit någon partner.

Liksom flertalet andra mesar lägger entitan under sommaren och hösten upp förråd för vintern. Likadant gör de om de under vintern hittar ett fågelbord med frön.

Foto Bengt Andersson
Källa Fågeln.se