Fåglar i Gamla Parken - Domherre

På vintern söker domherren ofta upp fågelbord, vilket gjort att den är en av våra mest kända fågelarter. Hanen kan bli mycket upprörd om man härmar hans flöjtande vissling vid reviret. Han spänner då ut det röda bröstet, svänger huvudet med den svarta kalotten fram och tillbaka och kan också från sin utsiktsplats gång på gång flyga över den härmande för en mer noggrann inspektion

Enligt en gammal legend har domherren fått sin röda färg då han på Golgata sökte dra taggarna ur Kristi törnekrona. Förr höll man ofta domherrar som burfåglar. De har nämligen en god förmåga att härma melodier.

Foto Bengt Andersson
Källa Fågeln.se