Ett jättestort tack till alla för onsdagskvällen i Svartå folkets hus

Logga HammarenJPG
Till alla närvarande i Folkets hus när vi redovisade och diskuterade den enkätundersökning som tidigare utförts på orten. Totalt var vi ca. 90 personer på plats. En imponerande antal som tyder på stort engagemang för orten..
Glädjande intresse från åhörare och inbjudna som skapade en trevlig och kreativ stämning.
Bra frågor, svar och synpunkter.

Ni som vill läsa sammanställningen av enkäten i sin helhet går in på svarta.nu och hittar den under Svartå enkätsvar.pdf
Under kvällen diskuterades ett antal frågor, några hittade vi lösningar på medan andra frågor vet vi hur vi skall gå vidare med.

Diskuterades: (Utan prioritetsordning)
-Gatubelysning
-Trafik/Gata
-Polisnärvaro
-Centrumbilden
-Kollektivtrafik
-Skolan/Barn/fritid
-Gallring/Risplats
-Trevnad/Miljö

Avslutningsvis påminde vi om kommande arbetsdag med grillkväll den 15 juni då vi hoppas få många nya deltagare. Trevligt om ni kan komma.
Vidare behöver vi fler kontaktpersoner när det gäller grannsamverkan. Annars får vi svårt att köra igång. Ni som är intresserade kontaktar någon i styrelsen. Gärna Stefan Fejes (073/9204078).

Med vänliga och tacksamma hälsningar
Styrelsen
Svartå utvecklingsgrupp