Ett historiskt förtydligande


Ett inlägg om hur allt började har nått Hemsidan.

Hej !
Trevligt att ni skriver om historien bakom Svartå.
Jag vill bara förtydliga några saker om det första som hände.

Grubb fick privilegium på en hammare vid Svartåns utlopp ur Lillbjörken 1658 och den kom igång ganska snart. Sedan fick han året därpå privilegium på en masugn i Medskogs ström (den naturliga förbindelsen mellan Stor- och Lillbjörken).
Han påbörjade uppförandet men kom inte överens med ägaren av Medskog och flyttade därför materialet till en plats snett emot hammaren. Där dröjde det dock till efter 1665 innan masugnen kom igång och läget var inte särskilt bra eftersom man bara kunde köra hammaren eller masugnen. – Från början skulle bönder eller torpare på orten vara delägare i masugnen men de hoppade av så Grubb stod ensam kvar.

Det fanns bara en masugn på 1600-talet i Svartå men den nämns under några olika namn, bl a Björkhyttan.

Dokumentation som visar hur det gick till finns på Arkivcentrum i Örebro i Svartå Bruks arkiv.

Med vänlig hälsning
Ulf Persson
Kumla