Ett gammalt torp nära dig - Guldsmedsboda

Lite historia om Guldsmedsboda.

Bosättningen kan med tanke på boda namnet ha blivit upptaget redan på under medeltiden . Bosättningen förekommer inte i förteckningen över hemman före 1520. Det finns inte heller redovisat i årliga räntan 1549. Hemmanet är antecknat år 1558 under rubriken Torpare. Gården ströks från jordeboken under 1560-talet. Guldsmedsboda anges 1575 vara öde.
Jon har återupptagit torpet 1579 på ”häradsallmänningen”.
Torpet blev skattlagt som kronotorp 1588 och skulle betala jordskatt ett lispund smör.
Jon betalde två fat råg i tionde 1589.
En Pål är antecknad i fler källor 1600-1601. Jöns i Guldsmedsboda har varit förmyndare till sin brors barn i Baggetorp. Häradsrätten beslutade att Jöns skulle behålla Baggetorp till dess barnen blev myndiga. Enligt hjonelagslängden 1609 är två hushåll antecknade, varav ett finskt med två personer.

Finnen och knekten Bertil Pålsson var bosatt i Guldsmedsboda 1641.
Lars Mickelsson och Måns fångade denne knekt och stortjuv Bertil Pålsson i början på 1650-talet och förde honom till rätten. Bertil hade troligen en syster Soneka Pålsdotter i Medskog.

Det här blir det sista utlägget från boken, fler torp i närområdet och historien om skogsfinnarna kan du läsa om i boken Finnarna i Kilsbergen - Jan-Erik Björk
Beställs via https://www.finnskogsmuseet.se/bocker.htm