Ett besök i natten

På sin nattliga flygrunda slår sig ugglan ner på en bil i Svartå innan den fortsätter sin tur runt reviret.

Vi gissar att det är en Pärluggla och olikt andra ugglearter bildar inte pärlugglan par som håller ihop år från år, utan byter i regel partner mellan varje häckningssäsong.
Pärlugglan brukar spana efter byten genom att sittande på en låg gren spana av marken genom att sakta röra huvudet från sida till sida, lyssnande efter bytesdjurens rörelser. När ugglan lokaliserat ett ljud från ett tänkbart byte flyger den ner i ett angrepp.
Pärlugglan jagar i tät skog, främst från nedhängande grenar av gran, varifrån den spanar ett par minuter i taget och slår sina byten. Den rör sig mellan grenar på omkring 1,5–2 meters höjd över marken, med ett par minuters spanande från varje plats, och cirka 15–20 meters mellanrum. Både synen och hörseln är anpassade till natten.
källa Wikipedia