Entrén till parken

Nu är steg ett klart för en trevlig entré från vägen och Hembygdsgården till GamlaParken.
/Parkens Vänner