Endast för skidåkning

Det försvårar ny spårdragning och förstör för många skidåkare. Inga fotgängare eller hundar i spåret det gäller hela spåret inklusive runt udden och vid grillplatsen.
/Svartå IF