En skolreflektion

För 75 år sedan började 7-årige Sture i skolan i Svartå. Mor följde mig, höll mig i handen och det kändes tryggt.
Lärarinnan hette Anna Nilsson. Verkade snäll och jag blev trygg. Till skolan hade vi sällskap med pastorfrun Hildur Eriksson. Hennes flicka Gun - rättare Gunhild - skulle också börja skolan. Likaså Gösta, min kusin infann sig, och Tage Birath, Barbro Karlsson i Medskog och syskonen (?) Ingvar och Solveig.
Första dagen var kort, minns jag. Mor och pastorshustrun kom överens om att deras telningar skulle följande skoldagar göra sällskap. Skulle mötas vid mjölkbordet vid landsvägen. Och så blev det.
/Sture G