En påminnelse

Ett jätttestort tack till er som fyllt i trivsel/trygghetsenkäten. Ni som ännu inte hunnit fylla i den vill vi påminna om att ni har tiden t.o.m 27 oktober på er. Så det är ingen panik.
Men vi är tacksamma att så många som möjligt fyller i den, då det ger oss ett bättre och tydligare arbetsmaterial för att utveckla orten. Om enkäten kommit bort kan du ladda ner en ny här eller hämta en på Svartå Folkets Hus.

Har du frågor är du välkommen att ringa Stefan Fejes 073/9204078, eller maila stefan.fejes@telia.com
Din medverkan är viktig och gör skillnad.

Med vänliga hälsnigar
Styrelsen
Svartå Utvecklingsgrupp