En nyhet för Svartåloppet

Bansträckningen för 14km kommer åter att gå över Larsbo vilket innebär att den totala sträckan stämmer bättre med den utlovade på 14km, istället för ca 14.5km.
Mer trevlig skogsstig och mindre grusväg att se fram emot.