En lägesrapport från Fiskevårdsföreningen


Trots att vi inte har haft något vinterfiske så har försäljningen av fiskekort varit rekordartat. Svartå är idag en känd ort för fritidsfiske. Dom flesta köper årskort vilket ju leder till att man ofta kommer tillbaka till Svartå för att fiska.
Ryktet sprids men många hittar hit via hemsidan. Ofta hänvisar man till att det är ordning och reda med farleder och markering av risvasar och att vi har reglerat fiske beträffande storlek och antal. Jag tror att vi var först i Sverige när vi införde reglerat fiske 2008.

 Man fångar många stora abborrar och gösar men även stora gäddor. Vissa dagar har det varit 6-10 båttrailer nere vid rampen och det är väl det enda som visar att Svartå lever. Vi kommer fortsatt att använda föreningens pengar till isättning av fisk och speciellt röding som vi hoppas skall kunna föryngra sig på de två fina lekgrund som finns i båda ändar av sjön.

/Storbjörken-Ölens Fiskevårdsförening