En karta från 1763 över nedre bruket.

20221219_111951jpg
  Mall för byggnaderna på kartan.
20221219_112201jpg
Noterbart är att Herrgårdens huvudbyggnad ännu inte har blivit byggd.
Önskar du studera kartan närmare så hänger den på Hembygdsgården.