En julhälsning och tack från Svartå utvecklingsgrupps styrelse:

jubildPNG

Styrelsen önskar alla en god jul och ett gott nytt år och tackar alla vi haft ett uppskattat samarbete med.
Ett särskilt stort tack till alla ideellt arbetande kämpar som jobbat och jobbar för orten bästa.
Vi tar nya gemensamma tag efter nyår.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Svartå utvecklingsgrupp