En gammal stig får nytt liv.

En sträcka av den gamla stigen upp till Nortorpsgångan är nu röjd och uppmärkt.
/Svartå IF

stig nPNG