En första träff med trafikverket

På initiativ av utvecklingsgruppen har vi idag (25/8) haft besök av Tomas Holmlund, samhällsplanerare på Trafikverket i Eskilstuna.
Avsikten med träffen var att utifrån synpunkter vi fått från privatpersoner, föreningar och organisationer i Svartå få till en diskussion om åtgärder för att sänka den höga hastigheten på trafiken genom orten.
Träffen uppfattade vi som konstruktiv och Trafikverket återkommer till utvecklingsgruppen för fortsatta samtal.
Har du några synpunkter, idéer eller frågor är du välkommen att kontakta Stefan Fejes svartaug@live.se eller 073/9204078