En förfrågan till alla medlemmar och boende i Svartå.

En förfrågan till alla medlemmar och boende i Svartå.
Då de nuvarande barnaktiviteterna riktar sig till barnen upp till 10år så har det blivit lite tunt för de äldre barnen.

Nu undrar vi om intresse finns att dra igång fotbollsträning/konditionsträning för de lite äldre barnen. Ramarna är lite lösa i början innan vi vet om intresse finns och vilka åldrar som är intresserade men ambitionen är få igång löpande aktivitet med start i sommar.
Kommentera gärna om behovet finns och du tycker det är en bra idé eller kontakta föreningen på 073 997 05 20

/Svartå IF