Elljusspåret

Efter en del förbättringar så kommer Svartå IF  lämna in en ny

ansökan på elljusspåret  till Mellansjölandet som ett leaderprojekt.